Posted on Mar 17 , 2019 in Berita Harian

Kesan pendedahan gas kimia boleh dirawat

0 Comments

Seluas 1km kawasan tercemar di Sungai Kim-Kim sudah dibersihkan.

Baca Artikel

 

Comments are closed.