Posted on May 26 , 2017 in Utusan Malaysia

Kurikulum kejuruteraan IPTA ke kabinet

0 Comments

SHAH ALAM, 12 Mei 2017 – Rangka baru pengajian bidang kejuruteraan di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) akan dibentangkan ke kabinet dalam tempoh dua minggu lagi.

Baca artikel

https://www.utm.my/news-clipping/files/2017/06/26052017-Kurikulum-kejuruteraan-IPTA-ke-Kabinet-utusan-Malaysia-Dalam-Negeri.jpg

Comments are closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!