Posted on Nov 30 , 2015 in utusan

Cabaran Kerjaya Juru Ukur

0 Comments

Menempa nama dalam industri ukur tanah dan pemetaan bukanlah satu perkara yang mudah, kerana ia memerlukan pengetahuan yang luas disamping semangat ingin tahu yang amat mendalam.

Baca Artikel

Comments are closed.