Pemilihan wakil JKPA dalam Majlis Jawatankuasa Pengarah Antarabangsa
Borang ini adalah undian untuk memilih ahli JKPA untuk menjadi wakil ke Majlis Jawatankuasa Pengarah Antarabangsa. SIla pilih hanya dua(2) wakil dari setiap kategori. Tarikh akhir untuk membuat undian adalah pada 21 Februari 2016.
Sending