Mision
Diiktiraf sebagai kecemerlangan berkuda bertaraf dunia
Vission
Menjadi peneraju dalam program pembangunan sukan berkuda dan pengurusan aktiviti berkuda