Client Charter

  • Menyediakan kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat.
  • Penambahbaikan perkhidmatan yang berterusan.
  • Bersedia menerima dan melayan pelanggan dan pelawat yang berurusan dengan UTM Equine Park.
  • Menyalurkan maklumat melalui pengajaran dan pembelajaran.
  • Semua permohonan tempahan aktiviti akan diproses dalam jangka masa 3 hari.