Archery & Combat archery
 

Dengan Mykad

Tanpa Mykad

 

Pelajar Sekolah / IPT / Dewasa (RM)

seunit / seorang

Pelajar Sekolah / IPT

seunit / seorang

Dewasa (RM)

seunit / seorang

Memanah Tradisional (Archery)
Lokasi:
 • Hutan Rekreasi
  – 10 anak panah / per sesi
  *Include vest, stringbow/ bungeebow, arrows, goggles, marshal

10.00

12.00

13.00

Memanah Tradisional (Archery)
Lokasi:
 • Hutan Rekreasi
  – 30 anak panah / per sesi
  *Include vest, stringbow/ bungeebow, arrows, goggles, marshal
20.00 23.00 25.00
Memanah Tempur (Combat Archery)
Lokasi:
 • Hutan Rekreasi
  -4 match 
  -Min 10 pax
  *Include vest, stringbow/ bungeebow, arrows, goggles, marshal
39.00 45.00 49.00