UTM CRES engagement visit to KPKT

UTM CRES engagement visit to KPKT

UTM CRES engagement visit to KPKT. The discussion insight the issues in Strata Management. Postulated the concept of Tunas Ihsan in the development of Strata Communities. Highlighted the sosio-economic problems faced by the community and how the formulation of Tunas...

BENGKEL MASS APPRAISAL & SISTEM CAMA: PENDEKATAN & APLIKASI

Maklumat Umum: Mass Appraisal ialah satu pendekatan penilaian moden yang khusus dipraktikkan dalam penilaian cukai harta. Pendekatan ini sangat cepat, mudah dan murah berbanding kaedah manual yang masih diamalkan oleh majoriti PBT di Malaysia. Kaedah manual ini...