BENGKEL MASS APPRAISAL & SISTEM CAMA: PENDEKATAN & APLIKASI

Maklumat Umum: Mass Appraisal ialah satu pendekatan penilaian moden yang khusus dipraktikkan dalam penilaian cukai harta. Pendekatan ini sangat cepat, mudah dan murah berbanding kaedah manual yang masih diamalkan oleh majoriti PBT di Malaysia. Kaedah manual ini...