OSSR

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) mempunyai sejumlah ruang di kampus UTM Skudai, Johor yang ditadbir urus oleh Bahagian Perkhidmatan, Pejabat Harta Bina (PHB) UTM dan disediakan untuk sewaan oleh staf dan pelajar UTM serta pihak luar.

Jenis-Jenis Ruang dan Lokasi

Jenis-jenis ruang dan lokasi sepertimana berikut :

 1. Dewan Sultan Iskandar (DSI)
 2. Ruang Legar (DSI)
 3. Bilik Jamuan (DSI)
 4. Bilik Senat (DSI)
 5. Bilik Majlis (DSI)
 6. Bilik VIP (DSI)
 7. Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim (BCSI)
 8. Dewan Jamuan / Bankuet, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim (BCSI)
 9. Dewan Kuliah 1, 2 dan 3 (L50)
 10. Dewan Kuliah 4, 5 dan 6 (P19)
 11. Dewan Kuliah 8 dan 9 (N24)
 12. Dewan Kuliah 7 (N24)
 1. Bilik Kuliah 1-6 (N24)
 2. Bilik Demo 1 dan 2 (P16)- tidak diuruskan lagi oleh Pejabat OSSR PHB
 3. Bilik Kuliah Tambahan 1-4 (P16)- tidak diuruskan lagi oleh Pejabat OSSR PHB
 4. Bilik Peperiksaan (P16)- tidak diuruskan lagi oleh Pejabat OSSR PHB
 5. Bilik Mesyuarat Utama, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim (BCSI)
 6. Bilik Tutorial- tidak diuruskan lagi oleh Pejabat OSSR PHB
 7. Dewan Perpustakaan Raja Zarith Sofiah (DPRZS)
 8. Dataran UTM (dahulunya dikenali Padang Kawad)
 9. Dataran Agora
 10. Dataran Masjid Sultan Ismail (MSI)
Jadual Kadar Sewa Ruang Universiti (Semakan 2018)
Nama Ruang
Kapasiti
Kadar Sewa
Kategori (RM)
Staf / Pelajar UTM Badan Kerajaan / Universiti Awam Swasta / Orang Awam
Dewan Sultan Iskandar (DSI)
3456 3 jam pertama 1615 2685 3350
1 jam pertama 410 815 1085
Caj perkhidmatan 1000


Caj pembersihan  750
Ruang Legar (DSI)  300 Sehari 190 285 340
 • Dataran Agora
 • Dataran Masjid Sultan Ismail (MSI)
1 hari (8 jam) 300
Caj kebersihan 500
Caj pemasangan elektrik
450
Bilik Jamuan (DSI)
60 1 jam 55 75 85
Setengah hari
140 210 245
1 hari (8 jam) 255 410 495
Caj kebersihan 50
 • Bilik Majlis (DSI)
 • Bilik Senat (DSI)
 • Bilik VIP (DSI)
30
1 jam 45 95 120
Setengah jam 210 275 335
1 hari (8 jam) 410 525 655
Caj kebersihan 50
Dewan Senat (BCSI)
290 1 jam 280 335 410
Setengah hari 815 1015 1215
1 hari (8 jam) 1615 2025 2410
Caj kebersihan 350
Caj Perkhidmatan Staf 100
Dewan Jamuan/ Bankuet (BCSI)
230 1 jam 210 280 335
Setengah hari 610 815 1015
1 hari (8 jam) 1215 1615 2025
Caj Perkhidmatan 500
Caj Pembersihan  350    
Dataran UTM
5000 1 jam
Setengah hari (5 jam)
500 500 500
1 hari (8 jam) 1000 1000 1000
Dewan Kuliah 1, 2, 3 (L50)

250

 

 

 

 

Setengah hari 225 275 335
Dewan Kuliah 4, 5, 6 (P19)
1 hari (8 jam) 410 530 655
Dewan Kuliah 8, 9 (N24)
Caj perkhidmatan 50
Caj kebersihan 100
Dewan Kuliah 7 (N24)
500 Setengah hari 410 465 525
1 hari (8 jam) 815 925 1045
Caj perkhidmatan 50
Caj kebersihan 150
 • Bilik Kuliah 1-6 (N24)
 • Bilik Seminar (N24)

72

 

120

42

Setengah hari 85 135 190
1 hari (8 jam) 170 245 380
Caj perkhidmatan 50
Caj kebersihan 50
Bilik Mesyuarat Utama (BCSI)
30 Setengah hari 55 75 135
1 hari (8 jam) 90 135 245
Caj kebersihan
Dewan Perpustakaan Raja Zarith Sofiah (DPRZS) [harga untuk 1 aras sahaja]

250  (Aras 1)

 

400 (Aras 2)

Setengah hari
390 545 775
1 hari (8 jam)
675 915 1345
Caj perkhidmatan 50
Caj kebersihan
350

NOTA

 1. Kadar harga adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.
 2. Caj tidak termasuk:

               Caj Papan Tanda Arah: RM 135.00

3. Semua urusniaga dalam Ringgit Malaysia (RM).

4. Pengecualian kadar caj sewaan boleh diberikan untuk program rasmi universiti (tertakluk kepada terma dan syarat-syarat ditetapkan).

5. Semua kadar harga sewaan adalah TIDAK termasuk GST 6%.

Kemudahan-Kemudahan Asas
 1. Masjid Sultan Ismail
 2. Mesin Pengeluaran Wang Automatik (ATM)- CIMB, Bank Islam dan Maybank
 3. Tempat parkir kenderaan (Laman Menanti)
 4. Scholar’s Inn (Penginapan)
 5. Rumah Kampung (Penginapan)
 6. Tandas
 7. Kafeteria Bangunan Persatuan Pelajar (SUB)
Borang Permohonan

Pihak-pihak yang ingin menyewa ruang-ruang universiti seperti yang dinyatakan di atas boleh memohon dengan muat turun borang permohonan menerusi capaian di sini.

Permohonan hendaklah tidak kurang 7 hari bekerja sebelum program diadakan. Kelulusan adalah berdasarkan kekosongan ruang dan pertimbangan pengurusan universiti (kes-kes khas).

Rujukan Peraturan Penyewaan Ruang-Ruang Universiti

Peraturan dan Syarat-Syarat Penyewaan:

 1. Pihak penyewa hendaklah menjelaskan bayaran dengan menggunakan cek berpalang atau Pesanan Tempatan (LO) atas nama “BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA” dalam masa 7 (TUJUH) hari sebelum tarikh program dijalankan;
 2. Peserta / pekerja hendaklah sentiasa berpakaian sopan dan menjaga tatasusila semasa berada di dalam kawasan universiti;
 3. Pihak penyewa juga dikehendaki menjaga kebersihan dan keselamatan persekitaran yang digunakan semasa dan pasca program dijalankan;
 4. Permohonan ini akan terbatal sekiranya pada tarikh berkenaan, ruang tersebut digunakan untuk majlis rasmi universiti;
 5. Sekiranya terdapat sebarang perubahan atau pembatalan tarikh, pihak penyewa hendaklah memaklumkan secara bertulis kepada pihak universiti selewat-lewatnya 7 (TUJUH) hari sebelum tarikh penggunaan ruang berkenaan;
 6. Kelulusan untuk sesuatu program diberikan hendaklah bersamaan dengan aktiviti yang dilaksanakan pada tarikh diluluskan;
 7. Selaras dengan Polisi Pelestarian Kampus Universiti, sebarang penggunaan bekas polisterin untuk tujuan membungkus makanan dan minuman TIDAK DIBENARKAN digunakan di dalam kawasan universiti;
 8. Seluruh kawasan kampus UTM adalah diisytiharkan kawasan LARANGAN MEROKOK dan pihak penyewa hendaklah memastikan peserta / pelawat tidak merokok;
 9. Pihak universiti berhak membatalkan program ini dalam tempoh 7 (TUJUH) hari bekerja sekiranya didapati terdapat pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti seperti yang terkandung di dalam surat kelulusan;
 10. Wakil pihak penyewa / petugas yang terlibat dalam program yang diluluskan hendaklah mengemukakan serta menunjukkan surat kelulusan ini untuk tujuan pengesahan dan rujukan pihak Bahagian Keselamatan UTM;
 11. Segala kerosakan / kemusnahan yang terjadi terhadap harta benda universiti semasa program dilaksanakan akan ditanggung oleh pihak penyewa; dan
 12. Universiti tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlakunya sebarang kemalangan / kecurian / kerosakan harta-benda pihak penyewa / peserta semasa program dilaksanakan.
Pertanyaan / Maklumat Lanjut

Ketua Kluster Perkhidmatan

Bahagian Pembangunan Perniagaan

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

81310 UTM, Kampus Johor Bahru, Johor.

(u.p: En. Ahmad Adli bin Ghazali)

E-mel: ossr@utm.my

Telefon: 07- 553 1119 / 60 19-708 4828  (En. Ahmad Adli bin Ghazali)  / 0291 / 012-4013851 (Pn. Norhaslinda Salleh) / 0047 (Pejabat Am: Pn Norsaidatul Saidah bt. Khalid)

Faks: 07-5530582