Tarikh             :           13 Januari 2020 (Isnin)

         Masa              :           7.30 pagi sehingga 5.00 petang

         Lokasi            :           Lawatan Perkongsian Ilmu ke Pejabat Alumni National University of Singapore (NUS) ,Singapura

         Bil. Peserta    :          30 peserta terdiri daripada staf unit UTMAlumni, wakil alumni di setiap Universiti Awam                                                                dan wakil Jabatan Pengajian tinggi

 

 

Unit UTMAlumni, Universiti Teknologi Malaysia akan menganjurkan satu Lawatan Penanda Aras dan Pendidikan ke National Universiti of Singpore (NUS). Lawatan ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan perkongsian strategi yang diaplikasikan dalam melancarkan urus tadbir Pusat Alumni agar lebih sistematik, cekap dan berkualiti. Ia juga bertujuan untuk mencari peluang membina jaringan dan perpindahan pengetahuan, kepakaran serta amalan terbaik yang merangkumi tujahan utamanya iaitu pengurusan kebolehpasaran graduan, latihan kerjaya dan modal insan, aktiviti keusahawanan dan industri.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!