Pekeliling Pelajar Bil.2&3/2018

Pekeliling Pelajar Bil.2/2018 (Peringatan Khas Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2017/2018) Pekeliling Pelajar Bil.3/2018 (Penguatkuasaan Peraturan Berpakaian Pelajar Semasa Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2017/2018)  

KALENDAR AKADEMIK

Click the link below to view : Undergraduate and Postgraduate (UTM Johor Bahru and Kuala Lumpur) (2017/2018 Session) – For Diploma Programme (Bahasa Inggeris)  (Sesi 2017/2018) – Program Diploma (Bahasa Malaysia)  (2017/2018 Session) – For Degree & Postgraduate...

PROGRAM ANJURAN 5 ETP

5 ETP merupakan program elit dan unik untuk membangunkan bakat, minat, menjana kreativiti dan motivasi secara holistik bagi melahirkan mahasiswa UTM yng dinamik dan berkualiti. Untuk maklumat lanjut, sila layari...