5 ETP merupakan program elit dan unik untuk membangunkan bakat, minat, menjana kreativiti dan motivasi secara holistik bagi melahirkan mahasiswa UTM yng dinamik dan berkualiti. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.utm.my/studentaffairs/excellent-tracks-programme-etp/
Pecahan mengikut bulanan :