JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
wazir@utm.my
Ext. No : 35368