Tugas dan Tanggungjawab

Bahagaian Keselamatan berfungsi 24 jam untuk   melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya   seperti berikut :-
–   Memberi perkhidmatan terhadap keselamatan diri dan   hartabenda.
–   Memelihara keamanan dan ketenteraman kampus.
–   Mencegah dan menyiasat kejadian jenayah.
–   Menguatkuasakan peraturan-peraturan.
–   Mencegah dan memadamkan kebakaran.
–   Mencegah perbuatan tidak bermoral.
–   Menerima barang-barang jumpa ( hilang ), menyimpan dan memulangkan semula kepada tuan punya.
–   Memberi perkhidmatan keselamatan ( pentadbiran am ).

Mengadakan hubungan yang baik dengan pihak agensi luar   seperti   Polis,   Jabatan  Imigresen, Perkhidmatan Bomba, dan   orang luar demi untuk kebaikan dan kepentingan Universiti.