JB : 07 – 553 0521 / KL : 03 – 26154533 / 4355 / 4692 qrim@utm.my

Peranan Pengurusan Risiko UTM QRiM

  • Memastikan universiti mempunyai rangka kerja pengurusan risiko yang komprehensif.
  • Memastikan langkah-langkah strategik dan tindakan yang berkesan dapat diambil bagi mengurangkan kesan risiko yang boleh menghalang dan menjejaskan pencapaian matlamat universiti.
  • Memastikan pengurusan risiko di universiti dipantau dan dilaporkan secara berkala.