Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko (JKPR)

Keahlian

Jawatan Penyandang
Pengerusi Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)

[ Dekan / Pengarah / Ketua PTJ ]

Ahli Ketua Jabatan/Bahagian/Unit /Seksyen

didalam PTJ berkenaan

Sekretariat Pegawai Risiko PTJ

 

 

Terma Rujukan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko – Peringkat PTJ

  1. Mengenalpasti dan menghubungkan risiko kritikal bidang utama pengurusan risiko (BUPR) sediada atau yang berpotensi dengan PTJ berkaitan perubahan dan pengurusan pelan tindakan untuk mengurus risiko;
  2. Mengkaji dan mengemaskini kaedah pengurusan risiko yang digunakan di PTJ berkaitan. Khususnya berkaitan dengan mengenalpasti, mengukur, mengawal dan melaporkan risiko;
  3. Menyelaras keperluan pengurusan risiko PTJ;
  4. Merancang, mengurus dan melaksanakan proses pengurusan risiko dan pelan tindakan di PTJ masing-masing;
  5. Melaporkan status pelan tindakan kepada Pegawai Risiko masing-masing untuk disampaikan kepada BUPR;
  6. Memastikan risiko kritikal dipertimbangkan dalam pelan pengurusan; dan
  7. Mengkaji semula profil risiko dan prestasi PTJ.