JB : 07 – 553 0521 / KL : 03 – 2180 5351 qrim@utm.my
Select Page

Objektif UTM QRiM

  • Memastikan program akademik memenuhi standard akademik.
  • Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan.
  • Memastikan pelaksanaan menyeluruh pengurusan risiko di setiap peringkat.
  • Memastikan data dan dokumen sentiasa dikemaskini dan berintegriti.