JB : 07 – 553 0521 / KL : 03 – 26154533 / 4355 / 4692 qrim@utm.my

Falsafah, Misi & Visi

qRIMbAHARU_1014v2Falsasah

Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka QRiM berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangan kecemerlangan pengurusan kualiti dan risiko untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendak-Nya

Visi

Diiktiraf sebagai pusat pengurusan kualiti dan risiko bertaraf dunia

Misi

Memacu kecemerlangan Universiti melalui program akademik berkualiti, budaya kerja berprestasi tinggi dan pengurusan risiko yang berkesan.