untuk maklumat lanjut:

Anugerah Kualiti Perkhidmatan

Anugerah Kualiti Akademik

 

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Urusetia Anugerah Kualiti Akademik:
07-5531120

Urusetia Anugerah Kualiti Perkhidmatan:
07-5530521