Select Page

Mesyuarat Majlis Bersama Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Institusi Pengajian Tinggi/Institut Penyelidikan Dan Pembangunan (MBKKP IPT/IP), Bil:30 (1/2018) @ Bilik Senat Universiti Malaysia Perlis.

 

Mesyuarat Majlis Bersama Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Institusi Pengajian Tinggi/Institut Penyelidikan Dan Pembangunan (MBKKP IPT/IP), Bil:30 (1/2018) @ Bilik Senat Universiti Malaysia Perlis.