SYARAT – SYARAT KELAYAKAN :

 1. Projek yang telah TAMAT (bermaksud tamat dari segi penghantaran laporan akhir) mengikut jadual dalam masa tahun 2017 beserta laporan yang lengkap.
 2. Projek mesti berdaftar dengan Pusat Inovasi dan Komersialisasi (ICC), Uni-Technologies Sdn. Bhd. (UTSB) atau Bendahari Universiti Teknologi Malaysia.

  Kriteria dan Indeks Pemarkahan :

 

KRITERIA

INDEKS

CATATAN

A Nilai Kos Perundingan (40% ) Bersamaan atau melebihi RM 500,000.00

Cadangan Baru  2 Kategori

1.       Bawah RM1,000,000 (40% )  -A

2.       Bawah RM500,000 (40%)      -B

 • Sekiranya nilai kos Perundingan bersamaan dan melebihi RM 500,000.00 & RM1,000,000.00, markah penuh 40% akan diberikan.
 • Jika jumlah nilai kos perundingan adalah sama, tempoh projek yang lebih pendek akan mendapat lebih keutamaan.

         Markah penuh 40%

B Kepelbagaian Disiplin ( 15 % ) Memenuhi kehendak syarat permohonan dan dilampirkan dengan bukti yang jelas dan sahih serta diakui oleh Dekan Penyelidikan RA. Tiga bidang yang pelbagai akan menerima markah penuh

Kepelbagaian Fakulti/Ra/COE- Dua (7.5%)

Kepelbagaian Universiti/Industri-Dua (7.5%)

 • Kepakaran dan hasil produk / end product projek membuktikan pelbagai disiplin telah diaplikasikan

 

          Markah penuh 15%

 

C Sumbangan Pembangunan Profesionalisma (10 % ) Sekurang-kurangnya seorang  staf       di bawah seliaan untuk pembangunan profesionalisma/

Lima orang yang terlibat dalam perlaksanaan projek (Staf /Perunding UTM/RO)

 • Sumbangan pembangunan profesionalisma bagi mendapatkan status/gelaran Ir/Sr/Ar/ (5%-BONUS) maksimum. Beserta bukti

 

 • Staf /Perunding UTM/RO yang terlibat dalam projek (10%)(lima orang)

         Markah penuh: 10%

D Sumbangan Pengajaran & Keilmuaan ( 5% )

 

 

Memenuhi syarat permohonan dan dilampirkan dengan bukti yang jelas dan sahih serta diakui oleh Dekan Penyelidikan RA. Lampiran seperti thesis, publication paper boleh disertakan dalam borang penyertaan.
 • Projek menjadi bahan rujukan pelajar-pelajar dan  telah mengaplikasikannya dalam bentuk praktikal (Maksimum 2.5%)
 • Markah penuh: 5%Penghasilan bahan keilmuan (Maksimum 2.5%)
E Imej dan Reputasi (10% ) Memenuhi syarat permohonan dan dilampirkan dengan bukti yang jelas dan sahih serta diakui oleh Dekan Penyelidikan RA.

 

 • Pada tahap antarabangsa(10%) atau dalam negara (5%) (Maksimum 10%)

Markah penuh: 10%

F Pengiktirafan Pelanggan ( 10% ) Memenuhi syarat permohonan dan dilampirkan dengan bukti yang jelas dan sahih serta diakui oleh Dekan Penyelidikan RA.
 • Pengiktirafan keyakinan klien (pemberian projek baru, repeat order, (surat penghargaan tidak diterima) (10%)
 • Markah bonus tambahan akan diberikan sekiranya ada anugerah (anugerah kualiti, award, etc)-5% BONUS

   Markah penuh: 10%

G Kualiti Perlaksanaan (10%)

 

Memenuhi syarat dimana projek perlu tamat mengikut kontrak/perjanjian berdasarkan masa dan peruntukan kewangan
 • Ketepatan Masa dan peruntukan(10%)

 

   Markah penuh: 10%

QUICK LINK

 • FAKULTI / PTJ / PENTADBIRAN

PatentMall

 • UTMIP

Baikpulih ICT

ADU IT

HUBUNGI KAMI

UTM Innovation and Commercialisation Centre (JB),

Industry Centre, Technovation Park,

Universiti Teknologi Malaysia,

81300 Johor Bahru, Johor,

Malaysia

TEL : +607-553 3333

UTM Innovation and Commercialisation Centre (KL),

Universiti Teknologi Malaysia,

International Campus, Jalan Semarak,

54100 Kuala Lumpur,

Malaysia.

TEL :  03-2615 4100

Facebook
Facebook
Follow by Email
Instagram
RSS
Google+
http://www.utm.my/icc/kriteria-ap-2017