KRITERIA UTAMA KRITERIA CADANGAN MARKAH BAHAN BUKTI
Produk  

1.    Perlu mendapat perlindungan harta intelek dan mempunyai perjanjian harta intelek.

a)        Pemfailan /Pendaftaran Harta Intelek

           8 markah untuk setiap Pemfailan Paten/Pembaharuan Utiliti/ Antarabangsa

           6 markah untuk setiap Pemfailan Paten/Pembaharuan Utiliti/Kebangsaan

           4 markah untuk setiap Rekabentuk Industri

           2 markah untuk setiap Hakcipta/Cap Dagang/Trade Secret/ICDL

b)       Penerimaan Geran /Pendaftaran Harta Intelek

           20 markah untuk setiap Pemfailan Paten/Pembaharuan Utiliti/ Antarabangsa

           10 markah untuk setiap Pemfailan Paten/Pembaharuan Utiliti/Kebangsaan

             6 markah untuk setiap Rekabentuk Industri

             2 markah untuk setiap Hakcipta/Cap Dagang/Trade Secret/ICDL

*Salinan sijil pemfailan Paten/UI/Rekabentuk Industri daripada MyIPO/Pejabat Harta Intelek negara berkaitan

 

*Salinan surat kelulusan ICC/RMC/ditentukan oleh panel penilai

 

*Salinan sijil pendaftaran Paten/UI/Rekabentuk Industri daripada MyIPO/Pejabat Harta Intelek negara berkaitan

 

2.    Pernah menerima anugerah dari dalam dan/atau luar negara. a)        Anugerah Antarabangsa

           10 markah untuk setiap pencapaian Anugerah Pingat Emas diperingkat  Antarabangsa.

b)       Anugerah Kebangsaan

          8 markah untuk setiap pencapaian Anugerah Pingat Emas diperingkat Kebangsaan.

c)        Anugerah UTM

           6 markah untuk setiap pencapaian Anugerah Pingat Emas diperingkat UTM.

*Salinan sijil penerimaan anugerah daripada pihak berkaitan

*Salinan sijil penerimaan anugerah daripada pihak berkaitan

*Salinan sijil penerimaan anugerah daripada pihak berkaitan.

Aktiviti Pengkomersilan 1.    Telah menjana hasil jualan kasar dan/atau pendapatan pengkomersialan kepada universiti serta penyelidik. a)        Jualan Kasar

< RM49,999                                         =  20 markah

RM50,000 –  RM499,999                     =  30 markah

RM500,000 – RM999,999                   =  40 markah

>  RM1,000,000                                   =  50 markah

b)       Sumbangan Pendapatan kepada Universiti

< RM49,999                                           = 20 markah

RM50,000 –  RM499,999                       = 30 markah

RM500,000 – RM999,999                     = 40 markah

>  RM1,000,000                                    = 50 markah

c)        MoA untuk pengkomersilan         = 5 markah

*Dokumen berkaitan produk yang perlu disertakan ialah:

1.  Salinan perjanjian pengkomersialan yang disahkan;

2.  Penyata akaun teraudit syarikat/enterpris; dan

3.  Penyata akaun pendapatan yang sah bagi institusi dan penyelidik.

2. Telah berjaya menembusi pasaran dalam dan/ atau luar negara. a)        Pasaran dalam negara (Tempatan)     = 20 markah

 b)       Pasaran luar negara  (Antarabangsa)  = 35 markah

*Salinan invois jualan bagi setiap negara yang dipasarkan.

QUICK LINK

  • FAKULTI / PTJ / PENTADBIRAN

PatentMall

 

 

  • UTMIP

Baikpulih ICT

ADU IT

HUBUNGI KAMI

UTM Innovation and Commercialisation Centre (JB),

Industry Centre, Technovation Park,

Universiti Teknologi Malaysia,

81300 Johor Bahru, Johor,

Malaysia

 

TEL : +607-553 3333

 

 

 

UTM Innovation and Commercialisation Centre (KL),

Universiti Teknologi Malaysia,

International Campus, Jalan Semarak,

54100 Kuala Lumpur,

Malaysia.

TEL :  03-2615 4100

Facebook
Facebook
Follow by Email
Instagram
RSS
Google+
http://www.utm.my/icc/kriteria-aipp-2017