TUJUAN/ LATAR BELAKANG

Anugerah Inovasi dan Pengkomersilan Produk merangkumi produk berasaskan dan pembangunan yang dijalankan di Malaysia dan telah dikomersialkan, memberi impak dari segi penjanaan ilmu ke arah peningkatan kualiti hidup, pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi Negara. Produk penyelidikan boleh merupakan rekabentuk, rekacipta, teknologi, perisian, formulasi atau proses.

 

KRETERIA

a) Pencalonan

   Syarat kelayakan bagi Pencalonan Anugerah Inovasi dan Pengkomersilan Produk 2017 adalah seperti berikut :

  1. Penyelidik mestilah terdiri daripada Warganegara Malaysia
  2. Penyelidik merupakan Warga UTM
  3. Produk perlu berdaftar di mana-mana PTJ di UTM
  4. Kategori yang dicadangkan adalah hanya satu sahaja iaitu kategori projek/kumpulan.

 

b) Penilaian / Pemarkahan

    Kaedah Pemarkahan

    Pemarkahan adalah berdasarkan kriteria utama seperti berikut:

Bil

Kriteria/Item

Markah
1

 

 

Produk

 

 

Pemfailan/Pendaftaran Harta Intelek Maksimum  8
Penerimaan geran/pendaftaran Harta Intelek Maksimum  20
Anugerah Antarabangsa/Kebangsaan/UTM Maksimum 10
2

 

Aktiviti Pengkomersilan

 

 

Jualan Kasar Maksimum 50
Sumbangan Pendapatan kepada Universiti Maksimum 50
MoA untuk pengkomersilan Maksimum 50
Pasaran Jualan Maksimum 35

 

HADIAH

Penerima anugerah akan menerima trofi dan sijil penyertaan (Penerima tidak perlu hadir ke Majlis Citra  Karisma).

 

QUICK LINK

  • FAKULTI / PTJ / PENTADBIRAN

PatentMall

 

 

  • UTMIP

Baikpulih ICT

ADU IT

HUBUNGI KAMI

UTM Innovation and Commercialisation Centre (JB),

Industry Centre, Technovation Park,

Universiti Teknologi Malaysia,

81300 Johor Bahru, Johor,

Malaysia

 

TEL : +607-553 3333

 

 

 

UTM Innovation and Commercialisation Centre (KL),

Universiti Teknologi Malaysia,

International Campus, Jalan Semarak,

54100 Kuala Lumpur,

Malaysia.

TEL :  03-2615 4100

Facebook
Facebook
Follow by Email
Instagram
RSS
Google+
http://www.utm.my/icc/anugerah/aipp-2017