Student Development Transformation Plan

  • ┬áDasar Pembangunan Mahasiswa

Dasar Pembangunan Mahasiswa (DPM) UTM bertujuan untuk melahirkan graduan holistik yang bercirikan kepatuhan kepada Tuhan dan mempunyai keseimbangan jasmani, emosi, rohani, intelek serta sosial (JERIS) untuk memenuhi kehendak pasaran masyarakat tempatan dan global. Dasar ini adalah berasaskan kepada 7 nilai teras iaitu proaktif, berdikari, integriti, kompetitif, berbudi mulia, bekerjasama dan tabah.

 

  • Objektif Dasar Pembangunan Mahasiswa

 

 

 

  • Tujuh (7) Nilai Teras Dalam Dasar Pembangunan Mahasiswa

 

  • The Way Forward – Strategi Perlaksanaan Pelan Transformasi Pembangunan Mahasiswa (PTPM)