Dear Users ,Welcome to Iranian Students Society Official Website.

Scientific Database for iranian students of UTM(Faculty of Built Environment)

دانشجوی گرامی لطفآ جهت جمع آوری پایگاه اطلاعات علمی دانشجویان ایرانی دانشگاه یو تی ام تقاضا داریم که اطلاعات مربوط به تز تحقیقاتی خود را پس از وارد شدن به بخش  UTM Faculties و انتخاب دانشکده مربوطه از منوی یالای صفحه به صورت زیر در فیلدهای مربوطه وارد کنید   :


نام و نام خانوادگی خود را در فیلد اول وارد کنید

وارد کنید E-mail خود را در قسمت E-mail

در فیلد سوم آدرس صفحه فیسبوک خود را وارد کنید

در قسمت کامنت عنوان کامل تز تحقیقاتی خود  همراه با عنوان مقاله ( در صورت داشتن ) را وارد کنید و در انتها شماره تماس خود را وارد کنید

با تشکر