UTM Recreational Forest (Hutan Rekreasi UTM)

Hutan Rekreasi (1140x350)

          

UTM Recreational Forest is a 53 hectare reserve forest located within the campus vicinity. It offers unique natural beauty comprising hilly topography that is a habitat for diverse species of flora and fauna

Hutan Rekreasi UTM mempunyai keluasan seluas 3.5 km persegi telah dirasmikan oleh Mantan Naib Canselor UTM, Tan Sri Prof. Ir. Dr. Mohd Zulkifli bin Tan Sri Mohd Ghazali pada 22 Disember 2004.

Hutan ini terletak di kawasan hutan simpan UTM pada ketinggian 27/73m dari aras laut. Dengan perbelanjaan hampir RM 80,000.00, Hutan Rekreasi telah dibina dan ditadbir sepenuhya oleh Unit Kampus Ekopelancongan, Bahagian Perkhidmatan, Pejabat Harta Bina, UTM.

 
Facilities Activities
 • Campsite
 • Washroom
 • Kitchen and cooking facilities
 • Pavilion Hall
 • Surau
 • Camping
 • Barbeque
 • Jungle Trekking
 • Forest Activity
 • Kayaking
 • Water Sports
 • Family Day
 • Motivational Camp
 • Horse Riding

Photos Gallery