Mesyuarat Jawatankuasa Induk Symposium on the next generation of Malaysian Techology Military Bil 2

21/9/2018 – UPNM – Mesyuarat Jawatankuasa Induk Symposium on the next generation of Malaysian Techology Military Bil 2 bersama Prof Dr Ahmad Fauzi Ismail Ismail TNC (P&) bersama Prof Emeritus Datuk Dr. Wan Mohd Zain b. Wan Yunus dan Prof Dr Azizi Pengarah RMC UPNM dan lain lain pegawai. Norazizah Ismail, Rozita Abdul Jalil dan Chew Teong Han. Persiapan sedang rancak berlangsung untuk 5 Disember 2018.