Encik Abdul Aliff Bin Abd Razak

PEMBANTU AWAM GRED H11

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Ubahsuai, Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia,

aliff@utm.my

075530327

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.