Gambar Nama
DEKAN7
EKSEKUTIF PENYELIDIK2
FELO AKADEMIK5
GREEN MANAGER2
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI8
KETUA CETU1
KETUA IKOHZA17
KETUA JABATAN6
KETUA JK P&I (PENJANAAN PENDAPATAN)1
KETUA MAKMAL82
KETUA PANEL (BIDANG)37
KETUA RESEARCH GROUP82
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH26
PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN1
PENGARAH100
PENGARAH HICOE4
PENGARAH INSTITUT7
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI5
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH10
PENGETUA KOLEJ10
PENGURUS20
PENGURUS AKADEMIK2
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR7
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH3
PENGURUS ALUMNI13
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT3
PENGURUS FASILITI5
PENGURUS IT SEKOLAH5
PENGURUS KEDAI UNIVERSITI1
PENGURUS KUALITI4
PENGURUS MAKMAL2
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)6
PENGURUS OSHE4
PENGURUS PEMASARAN10
PENGURUS PENYELIDIKAN1
PENGURUS TENAGA2
PENGURUS UTM SPACE2
PENOLONG DEKAN13
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK2
PENOLONG PENGURUS FASILITI1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR1
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK2
PENYELARAS15
PENYELARAS AKADEMIK6
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL46
PENYELARAS BIDANG11
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)3
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT3
PENYELARAS IT FAKULTI2
PENYELARAS IT JABATAN4
PENYELARAS IT SEKOLAH3
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI1
PENYELARAS LI16
PENYELARAS MAKMAL42
PENYELARAS MAKMAL (TAHUN 1/2/3/4)2
PENYELARAS OSHE5
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR15
PENYELARAS PENYELIDIKAN22
PENYELARAS PROGRAM188
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA13
PENYELARAS SERVICE LEARNING 6
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
PRO-NAIB CANSELOR (STRATEGI)1
TIMBALAN DEKAN18
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH31
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)6
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)8
TIMBALAN PENGERUSI6
This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.