Gambar Nama
DEKAN7
EKSEKUTIF PENYELIDIK2
FELO AKADEMIK4
GREEN MANAGER2
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI8
KETUA CETU1
KETUA IKOHZA17
KETUA JABATAN8
KETUA JK P&I (PENJANAAN PENDAPATAN)1
KETUA MAKMAL81
KETUA PANEL (BIDANG)33
KETUA RESEARCH GROUP83
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH26
PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN1
PENGARAH100
PENGARAH HICOE5
PENGARAH INSTITUT7
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI5
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH10
PENGETUA KOLEJ11
PENGURUS16
PENGURUS AKADEMIK2
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR7
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH3
PENGURUS ALUMNI13
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT3
PENGURUS FASILITI5
PENGURUS IT SEKOLAH4
PENGURUS KEDAI UNIVERSITI1
PENGURUS KUALITI4
PENGURUS MAKMAL1
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)7
PENGURUS OSHE4
PENGURUS PEMASARAN9
PENGURUS PENYELIDIKAN1
PENGURUS TENAGA2
PENGURUS UTM SPACE2
PENOLONG DEKAN15
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK2
PENOLONG PENGURUS FASILITI1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR1
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK2
PENYELARAS14
PENYELARAS AKADEMIK5
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL10
PENYELARAS BIDANG10
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)1
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT3
PENYELARAS IT FAKULTI2
PENYELARAS IT JABATAN4
PENYELARAS IT SEKOLAH2
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI1
PENYELARAS LI16
PENYELARAS MAKMAL42
PENYELARAS OSHE5
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR15
PENYELARAS PENYELIDIKAN21
PENYELARAS PROGRAM179
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA13
PENYELARAS SERVICE LEARNING 6
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (ANTARABANGSA)1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
PRO-NAIB CANSELOR (STRATEGI)1
TIMBALAN DEKAN17
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH33
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)8
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)8
TIMBALAN PENGERUSI5
This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.