Gambar Nama
DEKAN7
EKSEKUTIF PENYELIDIK2
FELO AKADEMIK7
GREEN MANAGER2
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI8
KETUA CETU1
KETUA IKOHZA18
KETUA JABATAN6
KETUA JK P&I (PENJANAAN PENDAPATAN)1
KETUA MAKMAL82
KETUA PANEL (BIDANG)38
KETUA RESEARCH GROUP90
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH22
PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN1
PENGARAH99
PENGARAH HICOE4
PENGARAH INSTITUT6
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI4
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH10
PENGETUA KOLEJ11
PENGURUS19
PENGURUS AKADEMIK2
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR8
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH3
PENGURUS ALUMNI13
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT3
PENGURUS FASILITI4
PENGURUS IT SEKOLAH6
PENGURUS KEDAI UNIVERSITI1
PENGURUS KUALITI6
PENGURUS MAKMAL2
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)6
PENGURUS OSHE4
PENGURUS PEMASARAN12
PENGURUS PENYELIDIKAN1
PENGURUS TENAGA2
PENGURUS UTM SPACE2
PENOLONG DEKAN13
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK2
PENOLONG PENGURUS FASILITI2
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR1
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK2
PENYELARAS17
PENYELARAS AKADEMIK7
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL47
PENYELARAS BIDANG12
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)3
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT4
PENYELARAS IT FAKULTI3
PENYELARAS IT JABATAN5
PENYELARAS IT SEKOLAH3
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS KUALITI1
PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI1
PENYELARAS LI16
PENYELARAS MAKMAL42
PENYELARAS MAKMAL (TAHUN 1/2/3/4)2
PENYELARAS OSHE5
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR15
PENYELARAS PENYELIDIKAN22
PENYELARAS PROGRAM197
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA14
PENYELARAS SERVICE LEARNING 6
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (ANTARABANGSA)1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
PRO-NAIB CANSELOR (STRATEGI)1
TIMBALAN DEKAN18
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH31
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)6
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)8
TIMBALAN PENGERUSI5
This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.