Maklumat Umum

Pengurusan fasiliti telah mendapat sambutan yang meluas terutama semenjak ia diguna pakai oleh pihak kerajaan dalam mengurus aset-aset milik awam. Namun, sebenarnya sektor swasta telah mula mengamalkannya lebih awal dari itu. Di institusi pengajian tinggi seperti politeknik, kolej dan universiti, ilmu mengenainya turut disebarkan. Banyak juga organisasi telah mengguna pakai amalan pengurusan fasiliti ini. Pendekatan mengguna sumber dalaman organisasi, penyumberan luar juga banyak digunakan dalam menguruskan aset-aset milik klien. Dalam strategi penyumberan luar ini, hubungan antara kontraktor dan klien perlu jitu, jelas dan difahami oleh kumpulan staf kedua-dua pihak untuk menjamin kejayaannya.

 

Objektif Seminar:

  • Menjelaskan konsep amalan pengurusan fasiliti dalam konteks penyumberan luar.
  • Menghuraikan aspek-aspek pengurusan fasiliti yang mempengaruhi cara kontrak penyumberan luar perlu diurus dan ditadbir.
  • Menerangkan pelbagai isu mengenai proses dalam perhubungan kontrak antara pihak kontrak & organisasi klien.

 

Modul Seminar:

  • Pengenalan kepada Pengurusan Fasiliti
  • Pengurusan Strategik, Taktikal & Operasi
  • Pendedahan terhadap Kontrak Pengurusan Fasiliti